Спеціалізовані формування ЦСССДМ Друк

СЛУЖБА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ СІМЕЙ


Головною метою діяльності Служби є здійснення соціальної підтримки
сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Служба надає послуги:

 • сім'ям з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах і не в змозі подолати їх за допомогою власних засобів та можливостей, у зв'язку з інвалідністю батьків або дітей, вимушеною міграцією, наркотичною або алкогольною залежністю одного з членів сім'ї, його перебуванням у місцях позбавлення волі, ВІЛ-інфекцією, насильством у сім'ї, безпритульністю, сирітством, зневажливим ставленням і складними стосунками в сім'ї, безробіттям одного з членів сім'ї, якщо він зареєстрований в державній службі зайнятості як такий, що шукає роботу;
 • сім'ям, у яких існує ризик передачі дитини до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • неповнолітнім одиноким матерям (батькам), яким потрібна підтримка;
 • сім'ям, члени яких мають досвід перебування в інтернатних закладах;
 • матерям, які мають намір відмовитися від новонароджених дітей;
 • дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, випускникам інтернатних закладів, їхнім опікунам та піклувальникам;
 • прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу.

МОБІЛЬНИЙ КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ПУНКТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ


Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи – це спеціалізоване формування, яке створюється центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для здійснення соціально-профілактичної роботи в сільській місцевості та віддалених районах міст з сім’ями, дітьми та молоддю, які опинились у складних життєвих обставинах.
МКП забезпечується автотранспортом (власним чи орендованим).

У роботі МКП беруть участь штатні та залучені спеціалісти центру, зокрема лікарі (гінекологи, дерматовенерологи, андрологи, урологи), психологи, юристи, працівники служби у справах дітей, кримінальної міліції у справах неповнолітніх та волонтери. Фах залучених працівників визначається відповідно до потреб клієнтів.

МКП відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує індивідуальне та групове консультування дітей, молоді та членів їхніх сімей;
 • здійснює соціальне інспектування та оцінку потреб отримувачів послуг у віддалених населених пунктах, у тому числі сільській та віддалених районах міст
 • виявляє серед отримувачів послуг тих, хто потребує перебування у закладах соціального спрямування;
 • проводить індивідуальну та групову роботу серед підлітків та молоді щодо збереження  репродуктивного здоров’я, планування сім’ї, відповідального батьківства та безпечної статевої поведінки;
 • залучає населення до волонтерської діяльності;
 • надає інформацію громаді  щодо проблем ВІЛ/СНІДу, інфекцій, що передаються статевим шляхом, уживання наркотичних речовин та алкоголю, тютюнопаління;
 • забезпечує соціальну роботу в пенітенціарних, оздоровчих та інших закладах соціального спрямування поза межами міста або у віддалених районах міст.

ШКОЛА ВОЛОНТЕРІВ


Основним завданням спеціалізованого формування «Школа волонтерів» є забезпечення теоретичної та практичної підготовки волонтерів до реалізації соціальних програм.

Школа волонтерів
:
 • надає волонтерам знання з психолого-педагогічних, правових, соціально-медичних питань, необхідних для реалізації соціальних програм;
 • сприяє професійному зростанню та набуттю практичного досвіду волонтерів;
 • сприяє розвитку лідерських якостей, творчих здібностей, самовираженню та становленню волонтерів як активних членів суспільства;
 • розробляє та запроваджує навчально-тематичні плани та програми підготовки волонтерів за пріоритетними напрямками діяльності Центру.


Заняття в Школі проводяться у формі семінарів, тренінгів, а також
різноманітних творчих вправ, рольових та тематичних ігор, підготовки
інформаційних повідомлень, дискусій, обговорень тощо.СЛУЖБА СОЦІАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Служба соціально-профілактичної роботи - це спеціалізоване формування, яке утворюється центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді для здійснення соціально-профілактичної роботи з вживачами психоактивних речовин, в тому числі споживачами ін'єкційних наркотиків.

Служба створюється Центром за наявності необхідної матеріально-технічної бази, зокрема окремого приміщення, яке відповідає санітарно- гігієнічним нормам і вимогам пожежної безпеки, а також обладнання та спеціальних медичних засобів для забезпечення безпечної роботи працівників.

Метою діяльності Служби є здійснення соціально-профілактичної роботи, яка спрямована на профілактику ВІЛ-інфекції та інфекцій, що передаються статевим шляхом, інших хвороб, покращення соціального функціонування шляхом зменшення шкоди і негативних наслідків від уживання психоактивних речовин, запобігання поширенню ВІЛ-інфекції серед ін'єкційних споживачів наркотиків.

Основні завдання Служби:
 • забезпечення доступу клієнтів до якісних соціальних послуг та засобів індивідуальної профілактики;
 • формування у клієнтів навичок безпечної поведінки та усвідомлення ризику зараження ВІЛ-інфекцією при ін'єкційному вживанні наркотиків;
 • створення умов щодо зменшення кількості ВІЛ-інфікованих серед молодих осіб, які вживають наркотики ін'єкційним шляхом, через доступ до стерильного інструментарію та дезінфекційних засобів;
 • охоплення ін'єкційних споживачів наркотиків профілактичними програмами;
 • створення соціально-психологічних умов для відмови клієнтів від уживання ін'єкційних наркотиків.

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ПУНКТ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМЇ, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ У ПОЛОГОВИХ СТАЦІОНАРАХ, ЖІНОЧИХ КОНСУЛЬТАЦІЯХ ТА БУДИНКАХ ДИТИНИ

КП центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у пологових стаціонарах, жіночих консультаціях та будинках дитини створюється для здійснення соціальної роботи:
 • з вагітними жінками та жінками, які народили дитину;
 • з неповнолітніми матерями;
 • з молодим подружжям;
 • з матерями, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини;
 • з батьками (або особами, які їх замінюють), які тимчасово влаштували дитину в будинок дитини;
 • з батьками, у яких народилися діти з вадами розвитку або померли новонароджені діти

Метою КП є сприяння зміцненню інституту сім'ї шляхом формування засад відповідального, усвідомленого батьківства.

Основними завданнями КП є:
 • запобігання відмовам матерів від новонароджених дітей;
 • забезпечення психологічної та соціальної підтримки вагітних жінок та жінок, які народили дитину, зокрема неповнолітніх матерів;
 • забезпечення соціально-психологічної підтримки батьків, у яких народилися діти з вадами розвитку або померли новонароджені діти;
 • реінтеграція новонароджених дітей, від яких відмовились батьки, та дітей віком до 3-х років з будинків дитини у сімейне оточення (батькам, у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу,  встановлення опіки, всиновлення);
 • поширення засад відповідального, усвідомленого батьківства.