Фахівці із соціальної роботи вивчають особливості надання соціальних послуг сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, в яких порушуються права дітей Друк

В області розпочалось проведення навчань для фахівців із соціальної роботи на тему «Особливості надання соціальних послуг сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, в яких порушуються права дітей».

Навчання проводяться на базі Регіонального центру підвищення кваліфікації завдяки цільовій субвенції державного бюджету, яка передбачена для підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи та інших працівників системи соціального захисту населення.

Кошти субвенції виділено на проведення короткотермінових семінарів, спрямованих на поглиблення знань, формування та розвиток відповідних професійних навичок фахівців, які забезпечують виявлення осіб/сімей з дітьми, що належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, та організацію надання соціальних послуг таким сім’ям, у тому числі соціального супроводу.

Обласним центром соціальних служб спільно з Регіональним центром підвищення кваліфікації визначено графік та напрацьовано перелік модулів, які увійшли до навчально-тематичного плану.

Під час лекцій, тематичних зустрічей, практичних занять розглядаються усі питання, пов’язані із захистом прав дітей та організацією надання соціальних послуг їх сім’ям:

-         нормативно-правова база, у тому числі, права дітей та відповідальність батьків за невиконання батьківських обов’язків;

-         участь фахівців із соціальної роботи в процесі оцінювання рівня безпеки дитини;

-         практичне опрацювання випадку надання послуги соціального супроводу сім’ї;

-         документування дій фахівця із соціальної роботи на всіх етапах ведення випадку;

-         взаємодія надавачів соціальних послуг з органами опіки та піклування, органами соціального захисту населення та службами у справах дітей на рівні територіальної громади.

 

Завдяки онлайн режиму взяти участь у навчаннях та прослухати усі навчальні модулі можуть директори, завідувачі відділень, начальники відділів, керівники спеціалізованих служб центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг та інші працівники, що відповідають за організацію надання соціальних послуг сім’ям, у яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків; сім’ям, у яких діти перебувають у складних життєвих обставинах через жорстоке поводження або через загрозу їх життю та здоров’ю.

Програмою другого дня навчання навчання передбачено підключення служб у справах дітей обласної та районних державних адміністрацій, служб виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад, адже метою навчання є відпрацювання механізму взаємодії надавачів соціальних послуг, органів соціального захисту населення, служб у справах дітей, органів опіки та піклування на рівні територіальних громад.

Участь у навчанні дасть можливість кожному із слухачів оволодіти законодавством, знаннями та практичними навичками з усіх запланованих тем та підвищити рівень загальних і професійних компетентностей, зокрема – підвищить здатність взаємодіяти на рівні громади в інтересах дітей, якість надання соціальних послуг сім’ям, у яких порушуються права дітей, та додасть професійної впевненості.

 

Протягом листопада поточного року заплановано провести 6 триденних навчань. За результатами чотирьох, які уже відбулись, 80 фахівців із соціальної роботи та інших працівників системи соціального захисту населення, на яких покладено повноваження щодо надання соціальних послуг у територіальних громадах, успішно завершили навчання та отримають сертифікати державного зразка.

Завершальне навчання щодо особливостей надання соціальних послуг сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, в яких порушуються права дітей, заплановано провести 29 листопада – 1 грудня та 30 листопада – 2 грудня.